Over Monique

Levenservaring en door mij gemaakte keuzes in het leven zijn mijn grootste opleiding.

 

Klik hier voor meer ervaring en opleidingen

In 1953 ben ik geboren als tweede van een tweeling. We bezochten dezelfde lagere en middelbare school, zaten in dezelfde klas en hadden vaak dezelfde vrienden/vriendinnen. Ook volgden we beiden de opleiding tot lerares beeldende vakken en afzonderlijk van elkaar diverse kunstopleidingen.

Mijn onderwijswerk bestond o.a. uit het geven van beeldende lessen, sociale vaardigheden, begeleiden van studenten tijdens hun stage, supervisie en begeleide intervisie. Ook was ik co√∂rdinator, projectleider en assessor. Studenten, collega’s en teams coachte ik bij het omgaan met veranderingen in leven en werk. Telkens weer merkte ik hoe moeilijk het was om transities te accepteren zonder te kijken naar de eigen rol en het eigen verleden van de betrokkenen. En hoe, door het verleden en verlies aan te kijken en te onderzoeken de weg werd vrijgemaakt voor een toekomst: een nieuwe levenslaag. Ik geniet er ontzettend van als mensen zelf de regie kunnen hebben. Graag bied ik mensen veiligheid en ruimte om te onderzoeken en ontdekken wat bij hen past zodat zij eigen keuzes kunnen maken in het leven. Daarbij maak ik o.a. gebruik van de transitiecirkel – John Bowlby, waarin zes thema’s zijn opgenomen: contact maken, hechten, intimiteit delen, afscheid nemen/verliezen, rouwen, betekenis geven.

Zelf heb ik veel ervaring met verlies en rouw. Zoals het overlijden van familieleden en andere dierbaren na een ernstige ziekte of plotseling. Ik heb palliatieve zorg geboden aan (schoon)ouders, familieleden begeleid bij de laatste levensfase en bij het vormgeven van hun uitvaart- en herdenkingsbijeenkomsten. Verlies van functies door een chronische ziekte hebben gemaakt dat ik mijn leven opnieuw moest vormgeven. Nabijheid, liefde, vrijheid in het maken van keuzes, jezelf mogen zijn, en eigen regie hebben zijn helpend geweest in mijn rouwprocessen. De gebeurtenissen in mijn leven en dat van anderen hebben de basis gelegd voor mijn ambitie om begeleider te worden bij rouw en verlies.  In 2015 en 2016 heb ik opleidingen gevolgd bij Jakob van Wielink en Denise van Geelen: Professioneel begeleiden bij rouw en verlies en Secure-base coachen. Een maand later stierf heel onverwacht mijn tweelingzus. Dat had en heeft een enorme impact en is nog steeds een zoektocht.