Over Monique

Deskundigheid – Relevante trainingen en opleidingen.

Secure Base Coach.

Professioneel begeleider bij rouw en verlies: kinderen, jongeren, volwassenen.

Opleidingskundige. Begeleider bij veranderingen in organisaties.

Talentontwikkelaar. Verkennen, herkennen, erkennen en ontwikkelen van talent.

Kunstenaar. Helpt gedachten, gevoelens en herinneringen te verbeelden.

Levenservaring en gemaakte keuzes in het leven zijn mijn grootste opleidingen.

 

 

 

 

 

 

In 1953 ben ik geboren als tweede van een tweeling. We bezochten dezelfde lagere en middelbare school, zaten in dezelfde klas en hadden vaak dezelfde vrienden/vriendinnen. Ook volgden we beiden de opleiding tot lerares beeldende vakken en afzonderlijk van elkaar diverse kunstopleidingen.

Mijn onderwijswerk bestond o.a. uit het geven van beeldende lessen, sociale vaardigheden, begeleiden van studenten tijdens hun stage, supervisie en begeleide intervisie. Ook was ik coördinator, projectleider en assessor. Studenten, collega’s en teams coachte ik bij het omgaan met veranderingen in leven en werk. Telkens weer merkte ik hoe moeilijk het was om transities te accepteren zonder te kijken naar de eigen rol en het eigen verleden van de betrokkenen. En hoe, door het verleden en verlies aan te kijken en te onderzoeken de weg werd vrijgemaakt voor een toekomst: een nieuwe levenslaag. Ik geniet er ontzettend van als mensen zelf de regie kunnen hebben. Graag bied ik mensen veiligheid en ruimte om te onderzoeken en ontdekken wat bij hen past zodat zij eigen keuzes kunnen maken in het leven. Daarbij maak ik o.a. gebruik van de transitiecirkel – John Bowlby, waarin zes thema’s zijn opgenomen: contact maken, hechten, intimiteit delen, afscheid nemen/verliezen, rouwen, betekenis geven.

Zelf heb ik veel ervaring met verlies en rouw. Zoals het overlijden van familieleden en andere dierbaren na een ernstige ziekte of plotseling. Ik heb palliatieve zorg geboden aan (schoon)ouders, familieleden begeleid bij de laatste levensfase en bij het vormgeven van hun uitvaart- en herdenkingsbijeenkomsten. Verlies van functies door een chronische ziekte hebben gemaakt dat ik mijn leven opnieuw moest vormgeven. Nabijheid, liefde, vrijheid in het maken van keuzes, jezelf mogen zijn, en eigen regie hebben zijn helpend geweest in mijn rouwprocessen. De gebeurtenissen in mijn leven en dat van anderen hebben de basis gelegd voor mijn ambitie om begeleider te worden bij rouw en verlies.  In 2015 en 2016 heb ik opleidingen gevolgd bij Jakob van Wielink en Denise van Geelen: Professioneel begeleiden bij rouw en verlies en Secure-base coachen. Een maand later stierf heel onverwacht mijn tweelingzus. Dat had en heeft een enorme impact en is nog steeds een zoektocht.

Regelmatig volg ik cursussen, trainingen en congressen op het gebied van rouw, verlies en coaching.
Zie Linkedin voor een overzicht: https://www.linkedin.com/in/monique-borst/

Rouwexpert bij Dearly = We are Dearly
zie https://wearedearly.nl

Gecertificeerd Rouw- en verliesbegeleider bij LSV = Landelijk Steunpunt Verlies
Een gecertificeerd rouwbegeleider begeleidt mensen waarvan het verdriet zwaarder is dan zij kunnen dragen.
Zie https://www.steunbijverlies.nl/

Opgenomen in het verwijsbestand van iKNL = Integraal Kankercentrum Nederland
Zie https://www.verwijsgidskanker.nl/